سازمان بهداشت جهانی هیچ حدی از بنزن را در هوا نمی پذیرد.

با توجه به اینکه بعضا توسط برخی رسانه ها مقادیر استاندارد بنزن در هوا  مطرح می شود، لازم می دانم اشاره کنم براساس آخرین دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به دلیل اثرات خطرناک بنزن بر سلامت انسان هیچ حدی از بنزن در هوا مورد قبول نمی باشد.  

برای دریافت دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی لینک زیر را ملاحظه نمایید.   

WHO Exposure to Benzene