ویدیو/ مرگ تدریجی طبیعت با ردپای انسان

پیک سفر به خصوص تعطیلات نوروز و افزایش موج سفرهای بین شهری، حضور مردم در محوطه‌های طبیعی کشور بیشتر می‌شود. اما نبود فرهنگ لازم برای حفاظت از محیط زیست، باعث تخریب طبیعت و عرصه‌های منابع طبیعی می‌شود، این شرایط خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره طبیعت وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که جبران‌شان، بسیار زمان‌بر است.  ... “ویدیو/ مرگ تدریجی طبیعت با ردپای انسان”

Continue Reading ←

اقدامات سازمان محیط زیست برای تقویت بخش دریایی

یکی از مهمترین اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ورود به حوزه دریا به‌ویژه مدیریت و حفاظت محیط زیست دریایی کشور در خلیج فارس، دریای عمان و خزر و تقویت و گسترش بخش دریایی سازمان در چند مرحله بوده است.  ... “اقدامات سازمان محیط زیست برای تقویت بخش دریایی”

Continue Reading ←