آشوراده را واگذار نکنید!

یادداشت مرا درباره‌ی طرح واگذاری جزیره‌ی آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری، می‌توانید در خبرآنلاین بخوانید:

آشوراده جای گردشگری نیست!

 

همچنین یادداشت دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران:

ادامه دوران احمدی نژاد در محیط زیست: تیر خلاص به طبیعت گلستان و آشوراده