دستهاي پنهان پشت آلودگي هوا؟!

شانا: موضوع آلودگي هواي تهران و كلانشهرها و آدرس هاي غلطي كه برخي رسانه ها در اين زمينه مي دهند همچنان محل ترديد است كه آيا آنها از سر دلسوزي وارد اين مقوله مي شوند يا در جهت اهدافي خاص به اين كار مي پردازند؟   

دلواپسان به جای دلواپسی برای دلالان پتروشیمی ها، کمی هم دلواپس «مردم» باشند. این توقع غلطی نیست که از رسانه ها و خبرنگاران آنها توقع داشته باشیم به جای «تبلیغ غلط»  یک رفتار اشتباه که با سلامت مردم سر و کار دارد، کمی هم به موضوع «سلامت»  مردم فکر کنند.
بارها در این ستون با استدلال و آمار و ارقام از این گفته ایم که کاری که در سالهای گذشته برای تامین «به اصطلاح بنزین»! در دولت قبل شد، گرچه یگانه راه حل آن زمان برای مقابله با تحریمها و ضروری به نظر می رسید، اما همان موقع هم توسط خود دست اندرکاران طرح اعلام شد که این کار نه «اقتصادی» و نه از نظر «سلامت مردم»  مقرون به صرفه بوده است، با این همه، اجرای آن در دوره ای که احتمال می رفت واردات بنزین به کشور کاملا تحریم شود، یک امر «اجتناب ناپذیر» به نظر می رسید.
کسانی که این طرح را با همه پستی و بلندی اجرا کردند، یادشان نرفته است که مبتکر این طرح، نسبت به اجرای آن به شکلی که اجرا شد، نقد داشت و به همین دلیل هم باهدایایی او را از مجموعه حذف کردند!
همه شیمیدانها می توانند از مخلوط کردن و آمیزش برشهایی از نفت در کنار بنزن و آروماتیکها، به نوعی «سوخت» برسند. این کار در هر آزمایشگاه شیمی در هر جای جهان، قابل انجام است، اما به این خاطر به کسی «نوبل شیمی»! نمی دهند و به همین دلیل ساده هم هست که ممکن است کسی که در این جریان پف کند، ریش‌اش بسوزد!
همه در این مملکت کمابیش می دانند که در مبحث واردات، سازمانهایی تخصصی بر استانداردها نظارت دارند و اینجور نیست که یک سازمان یا وزارتخانه بدون درنظر گرفتن استانداردها بتواند چیزی را وارد کشور کند.