پرسون

جمعه هفتم آذر قراره که به پرسون بریم…دوسال پیش در یک هوای سرد ولی تمیز و آفتابی به پرسون رفتیم و عکس های خیلی خوبی گرفتم..

یکی از این عکس ها را تقدیم شما می کنم