همایش هم اندیشی مدیریت جنگل های شمال از نگاه مدیران ارشد

 

همایش هم اندیشی مدیریت جنگل های شمال از نگاه مدیران ارشد فرصت خوبی بسیار خوبی است همه جنگلبانان شرکت کنند !

باید از انجمن جنگلبانی و دانشکده کرج به پاس برگزاری همایش سپاسگزاری کرد.

همایش هم اندیشی فرصت خوبی برای شنیدن ندای جنگل و جنگل بانان و جنگل نشینان است. 

بزرگترین آسیب ها در مدیریت  این است که آنچه که برای بهبود مدیریت جنگل می گوییم با آنچه که در راستای بهبود مدیریت عمل می کنیم با هم کلاً مغایرند.

 مبانی نظری و برنامه عملی هیچگاه هم راستا نبودند و دامن مدیریت جنگل به این آسیب بزرگ آلوده است. نظارت بر طرح جنگلداری دارای چهار لایه و سیستمیک است، علی القاعده با این مبانی نظری هیچ متخلفی توان رفتار برخلاف قانون را در محدوده طرح ندارد.

اما وقتی تعداد عوامل نظارتی و توان و کارائی