تصویر سه یوزپلنگ آسیایی پناهگاه حیات وحش دره انجیر

در رخدادی کم نظیر محیط بانان شهرستان اردکان یزد مستقر در پناهگاه حیات
وحش دره انجیر موفق شدند با ردیابی مسیر حرکت و بررسی علائم بجا مانده از
یوزپلنگ، تصاویر شگفت انگیزی را از سه یوزپلنگ آسیایی به ثبت برسانند. منبع گزارش