مقابله با ریزدگردها یکی از پنج اولویت سازمان ملل است

گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت شصت و نهمین سال گرد تاسیس سازمان ملل متحد در پاسخ به ایرنا در خصوص کمک سازمان ملل متحد در خصوص رفع مشکل ریزگردها در ایران افزود: دوسوم ریزگردها که به منطقه زاگرس و اهواز وارد می شود از کشور عراق به ایران است.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل فعالیت هایی با سازمان و آژانس بین المللی در عراق انجام شده است اما به دلیل بحث امنیتی که در این کشور وجود دارد هنوز نتوانستیم در این زمینه به نتایجی دست یابیم.وی گفت: همکاری هایی که سازمان ملل در این زمینه انجام می دهد در مقایسه با کارهایی که از سوی دولت ایران انجام می شود کم است.

وی همچنین درپاسخ سوال دیگر خبرنگار گروه علمی ایرنا در مورد اقدامات انجام شده برای جلوگیری از همه گیری بیماری خطرناک ابولا در منطقه نیز افزود: بیماری های واگیر یکی از نگرانی های سازمان ملل است و نه تنها بیماری ابولا بلکه بیماری هایی همچون مالاریا، سل، اچ آی وی را نیز در بر می گیرد. +