۲۴هزار لیتر مازوت روانه محیط زیست لرستان شد !

باز هم نفت کش های عراقی آلودگی شدید منابع آب و خاک را به جنوب استان لرستان تحمیل کردند؛در طی پنج سال اخیر نه تنها شاهد حذف مازوت از چرخه سوخت در کشور نبوده ایم، بلکه رفت و آمد گسترده نفت کش های عراقی از غرب کشور و عدم آشنایی رانندگان آنان با شرایط کوهستانی زاگرس آرامش زیستی منطقه را بر هم زده است.

در طی چند روز گذشته باز هم واژگونی یکی از همان نفت کش ها سبب ورود 24 هزار لیتر مازوت به منابع آب و خاک پلدختر در جنوب استان لرستان شده است؛متاسفانه به دلیل عدم حمایت بیمه،مشخص نبودن متولیان این نفت کشها و پیگیری سرشار از لکنت اهالی سازمان حفاظت محیط زیست در 5 سال اخیر باید به این نکته تلخ اعتراف کرد که مجموعه خسارت های نفت کش های عراقی به محیط زیست لرستان از آن مواردی است که جبران آن به واژه هرگز بسیار نزدیک است…!

گزارش این حادثه را اینجا بخوانید