فراخوان جایزه دانشمندان جوان فرهنگستان علوم

گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم به منظور تشویق دانشمندان، پژوهشگران و مهندسان کشور هرساله جوایزی را به صورت زیر اعطا می کند:

– جایزه برای دانشمندان جوان برجسته( زیر۴۰ سال)

– جایزه برای مهندس برجسته

شاخه انرژی و محیط زیست گروه علوم مهندسی و شاخه بین گروهی محیط زیست فرهنگستان علوم مشترکا مسئول انتخاب داشمندان در زمینه مهندسی محیط زیست و انرژی می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با نشانی الکترونیکی [email protected] تماس حاصل نمایید.