تنش آبی در 80 درصد حوضه های آبی

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست با بیان اینکه در 80 درصد حوضه های آبی درجه دو کشور در حال حاضر تنش آبی وجود دارد گفت: برنامه ریزی برای کنترل و کاهش مصارف آب ضروری است.حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: میزان ریزشهای جوی در کشور 411 میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار تنها 120 میلیارد مترمکعب به عنوان منابع آب تجدید پذیر در دسترس  است.

به گفته وی، از این میزان 90 درصد در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که راندمان آبیاری 30 درصد موجب هدر رفت بخش عظیمی از آن می شود به علاوه این هدر رفت با آلودگی سموم،  کود و افزایش شوری وارد منابع آبی می شود.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست اظهار داشت: 8 درصد از منابع آب تجدید پذیر در بخش شرب مورد استفاده قرار می گیرد که با هدر رفت 70 درصدی در شبکه توزیع عملا از دسترس مصرف کنندگان خارج می شود.پسندیده تصریح کرد: 2 درصد  از منابع آب تجدید پذیر نیز به مصرف صنایع می رسد که غالبا به دلیل فرایندهایی که با استاندارد ها و روش های به روز شده فاصله زیادی دارد موجب افزایش آلاینده ها در فاضلاب خروجی و تخلیه به محیط و نهایتا آلودگی آب می شوند.

وی با بیان اینکه حجم کل آب مصرفی کشور در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، شهری،  94 میلیارد متر مکعب است افزود: از این مقدار 40.3  میلیارد متر مکعب از منابع آب سطحی و 53.5  میلیارد متر مکعب ، از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست گفت : پیش بینی می شود مقدار پساب تولیدی براساس نوع آن درسال 1400 به 40 میلیارد متر مکعب برسد.

پسندیده با بیان اینکه اگر نسبت  مجموع مصارف آب به حجم آب تجدید پذیر در یک حوضه از عدد 0.4  بیشتر باشد آن حوضه با تنش آبی مواجه است اظهار داشت: بر اساس مطالعات سازمان محیط زیست ، 80 درصد از حوضه های آبریز درجه 2 در کشور تحت  تنش آبی قراردارند بنابراین باید برنامه هایی برای کنترل و کاهش مصارف آب تهیه و اجرا شود.