جزییات گزارش ارائه شده به دولت درباره بنزین

معاون رییس جمهور در جلسه هیئت دولت گزارشی از روند تدریجی حذف بنزین آلوده و بهبود تدریجی کیفیت هوا در شهرهای کشور ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( پام ) ؛ معصومه ابتکار در این باره گفت: این گزارش حاوی هماهنگی دستگاههای دولتی ازجمله وزارت خانه های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حذف بنزین آلوده پتروشیمی و اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا بود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه کیفیت هوا براساس شاخص های موجود در شهرهایی که بنزین یور 4 توزیع شده، بهبود یافته است، گفت: البته بخش های دیگر برنامه کاهش آلودگی هوا مصوبه اردیبهشت 93 باید با جدیت از سوی 15 دستگاه درگیر در آن دنبال و اجرا شود.

ابتکار از وزارت نفت برای ارایه بنزین استاندارد و حذف بنزین آلوده و نیز وزارت صنایع و خودرو سازان برای اعمال استاندارد یورو 4 برای خودروهای تولید داخلی تشکر کرد.

با توجه به جنجال های

خبری اخیر و در پاسخ به ابهام آفرینی هایی که در بحث بنزین صورت گرفته است، گزارش ارایه شده سازمان حفاظت محیط زیست در دولت عینا به منظور تنویر افکار عمومی در زیر ارایه می شود.

فايل هاي مربوطه :
گزارش روند حذف بنزين آلوده پتروشيمي در دولت.pdf1.53 MB