مشارکت در طرح همیار محیط زیست

بنابر اعلام دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست ، به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان در عرصه حفاظت از محیط زیست و پس از جلسات متعدد کارشناسی کلیات این طرح تدوین شده و نگارش دستورالعمل ها و جزئیات اجرا نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.

از آنجا که حضور و مشارکت شهروندان در اجرای طرح ضروری به نظر می رسد و موجب موفقیت هر چه بیشتر خواهد شد، طرح مذکور در معرض انتقادات و پیشنهادات دوستداران محیط زیست قرار می گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست از تمامی شهروندان و مخاطبان می خواهد حداکثر تا روز دوشنبه 28 مهرماه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با «طرح همیاران محیط زیست» به آدرس [email protected] ارسال نمایند.

برای دریافت طرح همیاران محیط زیست اینجا کلیک نمائید .