فعالیت خورشیدی و تغییرات جوی

کارشناسان مطالعات جوی تاکید کردند هرچند خورشید بر اوزون قطبی تاثیر دارد و موجب تغییرات جوی منطقه‌ای می‌شود اما بر تغییرات جوی جهانی تاثیر ندارد.گرم شدن جهان علت شکل‌گیری گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر است اما دلیل دیگری برای افزایش دمای جهان وجود دارد که منشاء آن در این جهان نیست. با احتراق سوخت‌های فسیلی نسبت دادن افزایش گازهای گلخانه‌ای به انسان و بالا رفتن میانگین دمای زمین به راحتی اتفاق می‌افتد. با این حال طبق بررسی‌های جدید، نوسان و تغییر در فعالیت خورشیدی بر اوزون لایه میانی اتمسفر تاثیر می‌گذارد و در تغییرپذیری جو در مقیاس منطقه‌ای موثر است. اما با این حال این افزایش دما بر اثر فعالیت خورشید منطقه‌ای بوده و تاثیر جهانی ندارد.کارشناسان تاکید کردند این تغییرپذیری جوی همچون تغییرات جوی جهانی نیست. در حالی که تغییرات جوی روندی جهانی است تغییرپذیری جوی نشان‌دهنده نوسانات سال به سال توام با فعالیت خورشیدی است.

«پکا ورونن» از موسسه هواشناسی فنلاند گفت: تغییرات شناسایی شده اوزون ممکن است تا حدودی به درک بهتر تغییر فصل‌های زمستانی سرد و معتدل محلی کمک کند.کارشناسان با نگاه دقیق به فعالیت الکترون‌های خورشید دریافتند اوزون قطبی شدیدا تحت تاثیر این فعالیت است. این الکترون‌ها موجب تغییر قابل توجه چرخه خورشیدی در اوزون مزوسفر قطبی می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از نیچر ورلد نیوز، آنچه اتفاق می‌افتد این است که الکترون‌های فعال خورشید وارد اتمسفر شده و از طریق میدان مغناطیسی زمین در مناطق قطبی حبس می‌شوند. این الکترون‌ها سپس مولکول‌های گاز را یونیزه می‌کنند و به تولید گازهای کاتالیزکننده و از بین برنده اوزون منجر می‌شود.