کارنامه مدیریت سبز دستگاههای دولتی در هیئت وزیران ارائه شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در جلسه هیات دولت کارنامه مدیریت سبز دستگاهها ارائه شد، گفت: براساس تکلیف ماده 190 قانون برنامه پنجم کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، به منظور کاهش اعتبارات هزینه‌های دولت، سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست را با اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات شامل کاغذ، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت در ساختمان‌های و وسایط نقلیه انجام دهند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام ) ؛ معصومه ابتکار افزود : گزارش عملکرد دولت به تفکیک دستگاهها روزگذشته توسط سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیات وزیران ارایه و کارنامه اختصاصی سال 92 هر دستگاه به وزیر یا رییس سازمان مربوطه تحویل داده شد.

وی افزود: گزارش گیری و تهیه کارنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

معاون رییس جمهور گفت: در این گزارش، دستگاهها براساس میزان تحقق اهداف تعیین شده رتبه بندی شده اند که شامل کاهش مصرف آب 10 درصد، کاهش مصرف برق 5 درصد، کاهش مصرف سوخت 15 درصد و کاهش مصرف کاغذ 3 درصد است.

ابتکار با اشاره به کارنامه منتشر شده گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به همراه سازمان های تبلیغات اسلامی و اسناد و املاک کشور در رتبه نخست قرار گرفته و به میزان 100 درصد به اهداف تعیین شده دست یافته اند. سپس به ترتیب سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری با 80 درصد، وزارت نفت با 62 درصد، وزارت راه و شهرسازی با 61 درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 60 درصد، وزارت ارتباطات و فناوری با 55، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز سازمان بنیاد شهید با 50 درصد در رتبه های بعدی هستند.

وی افزود: سایر دستگاهها نیاز به تلاش بیشتری برای کسب حداقل های مدیریت سبز دارند و البته نام برخی دستگاهها به دلیل عدم دریافت به موقع گزارش در این کارنامه درج نشده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارایه این کارنامه که بعد از سال ها توقف مجددا از سر گرفته شده، نشانگر این است که دولت یازدهم اراده قوی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های جاری در دستگاههای دولتی و حفاظت از محیط زیست دارد.

وی گفت : در شرایطی که دولت بارها از مردم درخواست کرده تا در مصرف آب صرفه جویی کنند و الگوی مصرف سوخت را اصلاح کنند اینک با گزارش عملکرد خود برای عموم در این زمینه پیشقدم شده است.

معاون رییس جمهور یادآور شد که این رتبه بندی در ارزشیابی عملکرد دستگاههای دولتی تاثیرگذار خواهد بود.