پاسخی برای اهانت!!

برنامه ی تاپ گیر که در بی بی سی فارسی به «تخته گاز» معروف است را خیلی ها می شناسند، این یکی از پرطرف دارترین برنامه های بی بی سی در سراسر جهان است.

تیم تخته گاز هفته ی گذشته بناداشت در آرژانتین و در شاه راه پاتاگونیا برنامه ای بسازد که با اعتراض مردم محلی مواجه می شود و سرانجام مسئولان آرژانتینی هم اجازه ی ضبط برنامه را نمی دهند و این گروه زیر باران سنگ و چوب و اعتراض مردم، از آرژاننتین به شیلی فرار می کنند.!!

Damaged Top Gear vehicle

یکی از اتومبیل های گروه تاب گیر که مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفته است

نکته ظریف این بوده که شماره ی پلاک یکی از اتومبیل ها با 982 شروع می شود که اشاره به سال لشگرکشی بریتانیا به آرژانتین و در جزایر مالویناس دارد، این شماره به FLK ختم می شود که اشاره مستقیم به «فالک لند» دارد (نام انگلیسی مالویناس) .

مردم و مسئولان این کار را عمدی و نشانه ی اهانت بریتانیایی ها به خود می دانند، بی بی سی عمدی بودن این کار را انکار کرده است ولی خوب خیلی ها مثل من غیر عمدی بودن این اتفاق را باور نمی کنند.  شما چطور؟ باور می کنید؟