انرژی خورشیدی بزرگترین منبع تولید برق جهان

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که تا سال 2050 میلادی، انرژی خورشیدی به بزرگترین منبع تولید برق در جهان تبدیل خواهد شد.کاهش قیمت‌های پنل‌های خورشیدی می‌تواند به افزایش 16 درصدی تولید برق خورشیدی در جهان تا میانه قرن حاضر کمک کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که انرژی خورشیدی حاصل از «سیستم فتوولتائیک خورشیدی» تا سال 2050 میلادی به دنبال کاهش قیمت تجهیزات تولید برق خورشیدی می‌تواند به بزرگترین منبع تولید برق در جهان تبدیل شود.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، «ماریا ون‌در هوایون»، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: کاهش سریع قیمت‌های پنل‌ها و سیستم‌های خورشیدی طی چند سال گذشته، پنجره جدیدی به سوی استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع اصلی تولید برق طی سال‌های آینده گشوده است.

IEA افزود: استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند توسط چین توسعه یابد و آمریکا نیز می‌تواند راه این کشور را دنبال کند. استفاده از انرژی برق گرمایشی خورشیدی نیز می‌تواند در آمریکا، آفریقا،‌ هند و خاورمیانه توسعه یابد.