تسلیت به دوست عزیز، علی پارسایی

علی پارسایی، دوست عزیزمان سوگوار از دست دادن مادر خود است.

ضمن تسلیت به علی برای او و دیگر اعضای خانواده اش آرزوی سلامتی دارم.