سرانه آب مصرفی ایرانی‌ها دو برابر جهان است

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد: سرانه آب مصرفی ایران دو برابر جهان است.زهرا جواهریان در خصوص اهمیت مدیریت منابع آب در کشاورزی گفت: مصرف آب به صورت مستقیم در ایران شامل سرانه هر فرد ایرانی 220 لیتر است.

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست افزود: این میزان سرانه مصرف آب در حقیقت دو برابر سرانه جهانی است چرا که سرانه جهانی 130 لیتر است.وی پیرامون مصرف آب به طور غیر مستقیم در روند تولید اظهار داشت: باید توجه داشت به آبی که برای تولید کالا استفاده می شود آب غیر مستقیم یا مجازی گفته می شود، یعنی چه میزان آب مصرف می شود تا تولید صورت پذیرد.

جواهریان خاطرنشان کرد: برای تولید یک ورق آچار فقط 10 لیتر آب مصرف می شود، این در حالی است که 15 هزار و 412 لیتر آب در تولید یک کیلو گوشت گوساله،8 هزار و 900 لیتر آب در تولید یک کیلو گوشت گوسفند و 4 هزار و 400 لیتر آب در تولید یک کیلو گوشت مرغ استفاده می‌شود.وی با تاکید بر ضرورت مدیریت در تولید و مصرف درست آب تصریح کرد: این میزان مصرف آب به خوبی محاسبه و با روش‌های دقیق آب مورد نیاز در تامین خوراک و دان و هزینه‌های چمن تخمین زده شده است.