ماجرای تی شرت جدید آقای دبیر کل…

بان کی مون تی‌شرتی بر تن داشت که روی آن نوشته شده بود:

من از حرکت برای آب و هوا حمايت می‌کنم

بان کی مون  ضمن حضور در این راه پیمایی گفت: نیرو و انرژی صداهای این مردم مرا تحت تاثیر قرار داده است. امیدوارم که صدا به درستی به رهبرانی که در بیست و سوم سپتامبر با هم دیدار خواهند کرد منعکس شود. تغییرات آب و هوایی مسئله مهم روزگار ما محسوب می شود و نباید زمان را از دست داد. اگر ما همین حالا اقدام نکنیم باید بهای زیادی را در آینده بپردازیم. این مردم صدای خود را بلند کرده اند تا قدرت خود را برای تغییر افکار دیگران نشان دهند.امیدواریم که این قدرت به کاهش دمای جهانی و خنک شدن آن کمک کند.

وی افزود:

در زمانی که من در کنار این مردم راهپیمایی می کنم احساس می کنم که دبیر کل مردم شده ام.

من دبیر کل سازمان ملل هستم اما امروز در کنار مردم راهپیمایی می کنم