معرفی وبلاگ «یخچال های ایران»

یخچالهای ایران رو به نابودی است(مثل همه جای دنیا) با این تفاوت که برای یخچالهای ما فریاد رسی نیست جز ما کوهنوردان!

 ابوالفضل زمانی مدرس رسمی برف و یخ فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و از اعضای انجمن کوهنوردان ایران وبلاگ یخچال های ایران را راه اندازی کرده است.

ابوالفضل زمانی در این وبلاگ دغدغه های خود و آسیب پذیری یخچال های طبیعی ایران و ضرورت حفاظت از این منابع آبی را بیان می کند.

توصیه می کنم که «یخچال های ایران» را در لیست وبلاگ هایی قرار دهید که روزانه مطالعه می کنید.