چین با پهپاد از محیط زیست حفاظت می‌کند

وزارت حفاظت از محیط زیست چین چندی پیش در استان‌های هه بی، شان شی و منطقه خودمختار مغولستان داخلی که با آلودگی جدی رو به رو هستند، با استفاده از پهباد به عملیات بازرسی و اجرای قانون می‌پردازد.

به گزارش راديو بين‌المللي چين مقامات چين  فهرست موسسات متخلف را منتشر کرده‌اند و این اقدام مورد توجه جامعه قرار گرفته است.کارشناسان معتقدند که این شیوه جدید برای کشف فعالیت‌های پنهانی تخلیه آلاینده‌ها مفید است و برای موسسات متخلف نقش بازدارنده ایفا می‌کند.

وزارت حفاظت از محیط زیست چین از سال 2013 در برخی مناطق از شیوه‌هایی جدید مانند سنجش ماهواره‌ای از راه دور و عکسبرداری با پهباد در زمینه بازرسی و اجرای قوانین استفاده کرده است.چائو شو مین از اداره نظارت بر محیط زیست گفت: نوآوری شیوه بازرسی برای کشف فعالیت‌های پنهانی در زمینه تخلیه آلاینده‌ها مفید است و نقش نظارت و مدیریتی خوبي ایفا می‌کند.

وی می‌افزاید: ما ازفناوری سنجش ماهواره‌ای از راه دور و عکسبرداری با پهباد، قوانین را اجرا می‌کنیم. با این شیوه‌ها نخست از دخالت انسان جلوگیری شده، دوم موسسات متخلف که به شیوه پنهانی فعالیت می‌کنند به سرعت کشف شده و از فعالیتشان جلوگیری می‌شود. از سال 2013 در مناطق تانگ شان، شین تای و هان دن استان هه بی نیز پروازهای آزمایشی انجام شده که به دستاوردهایی مناسب رسیده‌ایم.