سیستم های تصفیه فاضلاب شهری کارا نیستند !

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که تنها 10 درصد از شهرهای نیازمند، به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز هستند، گفت: این سیستم‌ها معمولا به صورت ابتدایی بوده و قابلیت زیادی ندارند.حسن پسندیده افزود: در حال حاضر کمتر از 10 درصد از شهرهایی که به سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری نیازمند هستند از این سیستم‌ها به صورت ابتدایی برخوردار هستند که تنها 30 تا 70 درصد جمعیت شهری را پوشش می‌دهند.

وی با بیان این که از 1500 شهر نیازمند، حدودا 135 شهر مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب هستند، گفت: این سیستم تصفیه فاضلاب درغالب اوقات قادر به تقلیل بار آلودگی فاکتورهای آلاینده تا حد دسترسی به استانداردهای مورد عمل نیست. بنابراین کاربری خاصی برای پساب تصفیه شده خروجی تصفیه خانه‌های موجود پیش بینی نشده است.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که در بخش سیستم‌های تصفیه فاضلاب روستایی فعلا اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است، افزود: 30 درصد آب ورودی به شبکه‌های آب شهری به دلیل پوسیدگی شبکه‌ها و بر اثر نشت هدر می‌رود.

وی افزود: در زمانهای اوج مصرف به دلیل ایجاد مکش منفی، انواع آلودگی‌های قابل حل در آبهای هدر رفت محل‌های پوسیدگی به داخل شبکه و نهایتا منازل مسکونی جریان یافته که می‌تواند تهدید جدی علیه سلامت شهروندان تلقی شود.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ باعث افزایش میزان فاضلاب شهری می‌شود. بنابراین تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. فاضلابی که به تصفیه خانه شهری می‌رسد از سه منبع فاضلاب خانگی، نشت آب و پساب صنعتی تشکیل می‌شود که نیاز به تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد دارد.