شناسایی 6 هزار نقطه گاز رادون در استانهای شمالی کشور

رئیس اداره پرتو های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در پی پروژه ملی سنجش گاز رادون در سه استان شمالی کشور، مشخص شده 6 هزار نقطه در این استانها دارای گاز رادون هستندعلی گورانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه گاز رادون یکی از پرآسیب ترین گاز های طبیعی در دنیا محسوب می شوند و می تواند آسیب های جدی به بدن افراد وارد سازد سازمان بهداشت جهانی برنامه ای برای کاهش آسیب های ناشی از این گاز تدابیری اندیشیده اند و پروژه بین المللی رادون را تعریف کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی بعد از آن، تمام کشورها را به سنجش انرژی های گاز رادون و تدوین برنامه هایی برای کاهش اثرات این گاز ملزم دانسته است.گورانی خاطر نشان کرد: از دو سال پیش توسط وزارت بهداشت در کشور ما برنامه ای ملی جهت سنجش پرتوهای گاز رادون تدوین شد که این برنامه از سه استان شمالی ایران(مازندران،گیلان،گلستان) آغاز به کار کرد.

رئیس اداره پرتو های وزارت بهداشت در خصوص این نقشه ملی توضیح داد و گفت:با توجه به گستردگی کار، دستگاهی با عنوان دستگاه آشکارسازی گاز رادون در این مناطق مستقر شد تا از میزان وجود گاز رادون در جای جای این مناطق مطلع شویم. 

وی با اشاره به اینکه پلیمر به اشعه آلفای متصاعد شده از گاز رادون حساس است، اظهار داشت: دستگاه آشکار سازی گاز رادون، مانند یک جعبه کوچکی که پلیمر در آن به صورت نوار فیلم قرار دارد و گاز رادون می تواند با متصاعد کردن اشعه آلفا از خود، پلیمر دستگاه را حساس کرده و نشان دهد که در آن نقطه چه میزان رادون وجود دارد.

گورانی دستگاه آشکار سازی رادون را جهت شناسایی این گاز در نقاط منطقه مهم دانست و افزود: نقاطی که از وجود گاز رادون در این سه استان آگاه نبودیم، با دستگاه آشکار سازی مشخص شد و نشان دادکه 6 هزار نقطه در این سه استان گاز رادون دارند.

رئیس اداره پرتو های وزارت بهداشت در خصوص گاز رادون خاطر نشان کرد: این گاز یک ماده رادیو اکتیو بدون بو، مزه و بیرنگ است که اینها زمینه خطرسازی این گاز را فراهم می کند. این گاز از زمین متصاعد می شود. گاز رادون از شکاف های های زمین وارد هوا شده که پس از ان وارد ریه های انسان می شود و می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری های ریوی باشد.