چهارمین برنامه‌ی پاک‌سازی مشارکتی جنگل

دوستان کنشگر محیط زیست در پروژه‌ی “بکاریم برای زمین“، چهارمین برنامه‌ی پاک‌سازی مشارکتی جنگل را در روز جمعه 21 شهریور در چند استان کشور برگزار خواهند کرد.

 دفترهای نمایندگی و اعضای انجمن کوه‌نوردان ایران در چند شهر، در این برنامه مشارکت دارند.

 اطلاعات بیشتر را می‌توانید در تارنمای بکاریم برای زمین بخوانید.

این برنامه‌ها، گذشته از ارزش ذاتی خود، فرصتی هستند برای جلب مشارکت مردم در حفظ محیط زیست، و نیز موقعیتی فراهم می‌سازند برای رسانه‌ای کردن مشکلات طبیعت کشور و ودرخواست از مسوولان برای انجام اقدام‌های لازم. بدیهی است که محدود ساختن کار به یک برنامه‌ی پاک‌سازی، و وارد نشدن به گود مطالبه‌های اساسی یا ارایه‌ی راهکارهای ریشه‌ای، نمی‌تواند راهگشای حل مشکل باشد… .