نشریه اکو کرونیکل 2014

سازمان همکاری های اقتصادی اکو شماره دهم نشریه اکوکرونیکل  را  منتشر نموده است.

برای مشاهده فایل الکترونیک  لینک زیر را ملاحظه فرمایید.

Eco Chronicle