کوشکی…

کوشکی یوزپلنگ نری است متولد سال 1385 یا 1386. این حیوان وقتی توله‌ای بیش نبود توسط یک شکارچی به نام کوشکی از چند چوپان که آن را در دام انداخته بودند خریداری و به سازمان محیط زیست تحویل داده شد و به همین دلیل نام آن را کوشکی گذاشتند. کوشکی از توله‌گی در پارک پردیسان و بعد در منطقه حفاظت شده میاندشت نگهداری شده است بنابراین امکان ادامه حیات آزاد در طبیعت را ندارد و در صورت آزاد شدن نمی‌تواند با چالش‌هایی چون پیدا کردن آب، غذا و جان‌پناه روبه‌رو شود. ” عکسهای بیشتر “