جشن آزادی کوه‌شاه – کرمان

پنج‌شنبه شب در جشنی آئینی، تعطیلی معدن و آزادسازی کوه‌شاه با حضور جمع زیادی از اهالی روستاهای بنگان، تلخه‌چار، بیدان، باغ فخروئیه، آهوئیه و همچنین تعداد زیادی از کوهنوردان، طبیعت‌دوستان و حامیان کوه‌شاه در روستای تلخه‌چار برگزار شد.در این مراسم بیانیه آزادی کوه‌شاه امضا، یک قطعه پرنده شاهین به مناسبت رهایی کوه‌شاه آزاد، مقاله و اشعاری در وصف این قله رفیع قرائت و رقص چوب نیز برگزار شد.دوچرخه‌سواران سیرجانی هم برای رسیدن به مراسم جشن آزادی کوه‌شاه 24 رکاب زده و خود را به محل روستای تلخه‌چار رسانده بودند.منبع گزارش