مقاله ای درباره ی بحران آب در ایران

اخیرا مقاله ای با عنوان «مدیریت آب در ایران: عوامل بروز و تشدید این بحران چه هستند؟» توسط دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن منتشرشده که کوشیده است به بررسی حلقه های گمشده حل مشکلات منابع آب ایران بپردازد.
دکتر مدنی، یکی از ١٠ چهره نوین مهندسی عمران به انتخاب انجمن مهندسین عمران آمریکا در سال ٢٠١٢ میلادی، در این مقاله با بهره گیری از تجربیات خود در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در خاورمیانه و ایالات متحده به ارائه تصویر روشنی از بحران آب ایران پرداخته است.
این مقاله که در ویژه نامه «امنیت آب در خاورمیانه» نشریه علمی «مطالعات و علوم محیط زیستی» به چاپ رسیده، ضمن معرفی علل اصلی و ریشه‌یی بروز بحران آب در ایران به بررسی ریشه‌یی ناکارآمد این بحران پرداخته و راهکارهای موثر و کارآمد برای برون رفت از شرایط حال حاضر را ارائه کرده است.

نگارنده، این مقاله را به عنوان «دعوت برای حرکتی اساسی» قلمداد کرده وبه گفته خود «عاجزانه» مدیران کشور را به اقدامات جدی و فوری دعوت می‌کند. 

فرازهایی از مطالب مهم و هشداردهنده مقاله دکتر مدنی را که توسط دکتر علیرضا گوهری، متخصص مدیریت منابع آب و از شاگردان سابق وی ترجمه شده است، مرور می‌کنیم: 

بحران جدی آب