نخستین کارگاه آموزشی بین المللی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می شود.

به منظور افزایش توانمندی کشور های اسلامی در دستیابی به استقلال فنی در استقرار تعمیرات و امکانات نگهداری و همچنین کاهش وابستگی فنی به متخصصان خارجی ، نخستین کارگاه آموزشی بین المللی با همکاری مشترک کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب ( COMSATS) ، سازمان اسلامی آموزشی ، علمی و فرهنگی ( ISESCO ) ، پژوهشگاه استاندارد ( SRI ) ، سازمان فنی و حرفه ای و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (IROST ) به‌ عنوان قطب علمی (COMSATS) در ایران ، از 6 تا 10 مهر ماه سال جاری برگزار می شود.
گفتنی است : هدف از برگزاری این کارگاه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و صنایع کوچک است.