نازائی از گربه… جمله ای که فقط در ایرانزمین شنیده میشود

با تو هستم آقا!
نازایی خانم شما ربطی به گربه ندارد!
و خانم عزیز
احتمال اینکه بیماری توکسوپلاسموز از یک گربه به شما منتقل شود در حدود احتمال سقوط یک ایرباس از آسمان بر سر شماست!!!

من چطوری توکسوپلاسموز می گیرم؟( منظور انتقال از گربه است)
برای اینکه من درگیر این بیماری بشم باید گربه ای هم باشه که…