همراه با دلواپسان زاینده رود

جلسه ای که برای بررسی مشکلات زاینده رود به همت کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد. بحث های خوب و مفیدی در این جلسه مطرح شد البته گاهی رنگ و بوی قومیتی می گرفت که این مساله به اعتبار بحث لطمه وارد می کرد.

دکتر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در سخنانی کوتاه گفت که برای زنده شدن زاینده رود باید به قانون رجوع کرد. هر گروه یا شخصی به هر شکلی بر خلاف قانون عمل کرده است باید با آن مقابله کرد تا زندگی به زنده رود باز گردد.

استاد حشمت الله انتخابی از کوشندگان قدیمی محیط زیست با استفاده از جدیدترین تصاویر گرفته شده از سرچشمه های زاینده رود نشان داد که بر خلاف تبلیغات موجود آب وارد شده به پشت سد بسیار کم است و مزارع کشاورزی و پرورش ماهی ایجاد شده در بالا دست، زاینده رود را از ریشه خشکانده اند.