نتایج آنالیز بنزین توزیعی در 4 کلانشهر آماده شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت : نتایج آنالیز بنزین توزیعی در چهارکلانشهر آماده شده و به زودی ارائه می گردد. سعید متصدی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: قرار بود گزارش آنالیز و نتایج آزمایش بنزین توزیعی در چهار کلان شهر از لحاظ استاندارد یورو 4، مرداد ماه اعلام شود که نتایج آن آماده شده و به زودی اعلام می شود. وی افزود: اکنون بنزین یورو 4 در کلان شهرهای تهران، کرج، اراک و تبریز توزیع می شود و نتایج اولیه آزمایش ها نشان می دهد میزان سطح آروماتیک ها و بنزن در این بنزین ها مطابق با استاندارد یورو 4 است.

متصدی گفت: دولت در 10 اردیبهشت ماه سالجاری تصویب کرد بنزین های توزیعی باید دارای استاندارد یورو 4 باشد و به وزارت نفت اعلام کرد اگر قرار است بنزین وارد شود باید با استاندارد یورو 4 باشد. وی افزود: برای اطمینان از استاندارد بودن بنزین توزیعی در کشور ، دولت سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد تا بنزین های توزیعی را مورد آزمایش قرار دهد از این رو سازمان محیط زیست بنزین های توزیعی را از پمپ بنزین ها گرفته و مورد آزمایش قرار می دهد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین آنالیز هوا و اینکه از نظر استنشاق و میزان آلودگی در چه وضعیتی قرار دارد هم سازمان حفاظت محیط زیست انجام می دهد و اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهد داد.متصدی درباره اظهار نظر برخی افراد منبی بر اینکه بنزین وارداتی استاندارد یورو 4 ندارد گفت: اینکه چه محصولی وارد می شود را باید وزارت نفت پاسخ دهد اما تا آنجا که مربوط به سازمان محیط زیست است نشان می دهد بنزین توزیعی در کلان شهرها با استاندارد یورو 4 مطابقت دارد.

 با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت آلودگی هوا و در پی آن بنزین توزیعی در کشور مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس مشخص شد بنزین توزیعی در کشور از نوع پتروشیمی است که دارای عناصر آلاینده مانند آروماتیک و بنزن است که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بنزن عنصری سرطانزاست.در پی آن تولید بنزین پتروشیمی در کشور متوقف و قرار شد کمبود بنزین با واردات آن جبران شود که اکنون برخی معتقدند بنزینی که وارد می شود دارای استاندارد یورو 4 نیست بر این اساس دولت، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اندازه گیزی و آنالیز بنزین توزیعی در کشور کرده است.