چهره نازیبا؛سهم سواحل خزر

حفاظت و نگهداری اصولی از سواحل همواره برای کشورهایی که از این نعمت ارزشمند برخوردارند مهم و ضروری بوده است؛در تمامی این کشورها نگهداشت سواحل از هر گونه آلودگی و برخورد با متخلفینی که این قانون را اجرا نمی کنند،همواره با حساسیت بسیار بالایی انجام و پیگیری می شود؛حال نگاهی به سواحل کشور خویش ” به ویژه ساحل دریای خزر ” داشته باشم؛نه مسئولین آنچنان که شایسته است پیگیری می کنند نه مردم آنچنان که باید حساسیت نشان می دهند.

در کجای دنیا ساحل را به محل دپوی زباله تبدیل می کنند که اینجا در ساحل محمود آباد در استان مازندران؟سواحل همواره برای جذب گردشگر باید عاری از هر گونه آلودگی باشند؛یک ساحل آراسته می تواند ضامن شکوفایی ” اقتصاد سبز ” یک سرزمین باشد اما آنچه که در سواحل شمال کشور رخ می دهد نه تنها نشانه بی توجهی به همان ضامن است بلکه نوعی دهن کجی به محیط زیستی است که خودمان در میان آن زیست می کنیم و مقصر این رخداد تنها ضغف مسئولین مرتبط نیست،مردم نیز در بروز و تدادم این معضل سهم دارند!