تالاب میقان؛فریادرسی هست؟

تالاب میقان اراک با مساحتی برابر با 26 هزار هکتار یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های اراک محسوب می‌شود، منطقه‌ای که سالانه میزبان 15 هزار پرنده مهاجر است. در دل این تالاب معدن بزرگی از سولفات سدیم جای گرفته که تهدید جدی برای تالاب میقان اراک به شمار می‌رود.بهره‌برداری قابل توجه از منابع سولفات سدیم تخریب‌های شدیدی را به تالاب تحمیل کرده و اکوسیستم منطقه را به چالش کشیده است. جاده ایجاد شده به واسطه شرکت املاح معدنی ایران تالاب را به دو بخش تقسیم کرده است و حتی ایجاد کانال‌های ارتباطی بین دو بخش تالاب دردی از میقان دوا نکرده بلکه تنها مرگ تالاب را تسریع کرده است. زون کویری تالاب میقان هر روز در زیر چرخ‌های کامیون‌های شرکت املاح ایران له می‌شود و نفس‌هایش به شماره می‌افتد اما، فریادی کسی بلند نمی‌شود.منبع این گزارش

” ارومیه،هامون،بختگان،انزلی و…دیریست که تالاب میقان؛بر سر اکوسیستم های آبی ایران چه آمده است؟به راستی چه کسی یا کسانی مقصر اصلی این تاراج اند؟همه ما مقصریم،هنگامی که بهره برداری پایدار برایمان معنی نداشته و از آغاز به بهره کشی روی آورده ایم؛مدت هاست که تالاب میقان در استان مرکزی شاهد بهره کشی از منابع سولفات سدیم است و ما هنوز نمی دانیم یا نمی خواهیم بدانیم که تجارت ” املاح معدنی ” مهمتر است یا نگهداشت گهواره های تنوع زیستی و تا هنگامی که بر همین ندانستن ها و نخواستن ها پا فشاری می کنیم،نمی توان انتظار معجزه داشت،نمی توان…! “

 ” عکسهای بیشتر “