148 فناوری و راهکار برای مدیریت بحران کم‌آبی ارائه شد

مهر نوشت : کار گروه آب ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی، 148 راهکار و فناوری جهت مدیریت بحران کم آبی و رفع چالش های حوزه آب کشور ارائه کرده است.دکتر علی اصغر اعلم الهدی، دبیر کارگروه آب ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری درباره راهکارهای خشکسالی اظهار کرد: در راستای مقابله با بحران کم آبی و مشکلات حوزه آب، در دو سال اخیر اقداماتی از جمله تدوین سند راهبردی فناوری های آب انجام شده که در آن 148 راهکار و فناوری برای مدیریت کم آبی و رفع چالش های آب کشور ارائه شده وامید است که با استفاده از این سند بتوان گام های موثری در جهت مشکلات این حوزه برداشت.

اعلم الهدی همچنین بیان کرد: تدوین سند فناوری های راهبردی آب با در نظر گرفتن چالش خشکسالی از اسناد بالادستی کشور بوده که با همکاری نمایندگان دستگاه های اجرائی، نظارتی و اساتید دانشگاهی انجام شده و پیش نویس آن به ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست جهت دریافت تایید نهایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مورد مشکلات حوزه آب خاطر نشان کرد: تدوین سند راهبردی فناوری های آب، سیاست های برخورد با بحران کم آبی، راهبردها و اقدامات معطوف به آنها در ارتباط با مدیریت خطر پذیری خشکسالی و کم آبی سعی به معرفی فناوری های کارآمد و مرتبط کرده ودر سلسله نشست های تخصصی این فناوری ها به جامعه تخصصی آب کشور معرفی شده اند و با تولید محتوای رادیویی 10 ساعته برنامه رادیویی در این زمینه اطلاع رسانی عام و فرهنگ سازی انجام شده است.

دبیر کارگروه آب درباره دستاوردهای تازه دانشمندان ایرانی برای مقابله با بحران کم آبی و حل چالش های حوزه آب اظهار کرد: چنانچه تعریف دستاورد را معادل محصول فناوری بدانیم، با توجه به توان علمی کشور اقدامات بعمل آمده در حد انتظارات و نیاز کشور نبوده و لازم است اقدامات بیشتری دراین خصوص صورت پذیرد. اگر منظور به کارگیری فناوری های غیربومی در سطح کشور است، دراین صورت دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و بخش خصوصی در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده اند.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا طرحی از سوی شرکت های دانش بنیان برای رفع مشکل آب ارائه شده یا خیر؟ گفت: تعداد قابل توجهی طرح ارائه شده که همگی در فاز شناخت و یا مطالعه اولیه بوده و در حال حاضر تعداد بسیار محدودی به محصول فناوری منجر شده و توليدات بيش از 50 شرکت دانش‌بنيان در حوزه آب تجاري‌سازي مي‌شود.

دبیر کارگروه آب ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به اهمیت ماموریت ها و اهداف این کارگروه گفت: در ارتباط با دانشگاه ها، ما در سلسله فراخوان هایی در حوزه آب ازخبرگان شاغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی کشور دعوت به همکاری کرده و جلسات متعددی به منظور تبیین چالش های فناوری آب کشور و نحوه برخورد با آن به منظور رفع این چالش ها تشکیل داده ایم که از نتایج این نشست ها و با همکاری این متخصصان پیش نویس سند راهبردی فناوری های آب تهیه و تدوین شد.وی درباره حمایت از شرکت های دانش بنیان و به کارگیری فناوری گفت: تاکنون چنین وظیفه ای به کارگروه آب محول نشده وشایان ذکر است که بعضی از طرح های پیشنهادی توسط همکاران کار گروه آب بررسی و نظرات پیشنهادی و یا اصلاحی هریک تنظیم و به ستاد توسعه فناوری آب ارسال می شود.

اعلم الهدی در ادامه گفت: جهت مشکلات حوزه آب،در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری، سه نشست تخصصی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور استادان دانشگاه های کشور، اعضای هیات علمی موسسات تحقیقاتی، مدیران وکارشناسان دستگاه های اجرایی و خبرگان و نمایندگان تشکل های صنفی آب کشور برگزار شده است.وی همچنین افزود: شش نشست تخصصی نیز با محورهای مهم (حکمرانی، آب انرژی و امنیت غذایی، اقتصاد آب، حفاظت و بهره برداری و…) در دانشگاه صنعتی شریف برای برگزاری در نیمه دوم سال جاری از سوی کارگروه آب ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برنامه ریزی شده است.

دبیر کارگروه آب ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درباره راهکارهای کارگروه آب برای کاهش میزان بارندگی گفت: راهکارهای مقابله، سازگاری و تسکین مخاطرات آب و هوایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته که عناوینی چون فناوری های باروری ابر، یونیزاسیون، سامانه های سطوح آبگیر باران، راهکارهای پیش هشدار و نحوه مدیریت ریسک و بحران آب از جمله این موارد است و در این راستا بخش هایی از سند راهبردی فناوری های آب و تمامی سند فناوری های راهبردی آب و چالش خشکسالی به این موضوع می پردازد.