گونه های نادر خزر در مسیر انقراض

برداشت بي رويه شن و ماسه و آلودگي ناشي از فاضلاب هاي خانگي، شهري و صنعتي و تخريب رودخانه هاي حوزه آبریز دریای خزر باعث شده تا خطر انقراض آبزیان بویژه ماهیان نیز از اعماق دریا شنیده شود و گونه های نادر این دریاچه در مسیر نابودی قرار گیرند.دریای خزر به عنوان بزرگترین منبع ماهیان خاویاری دنیا،  نود درصد خاویار جهان را تامین می کند ولی استحصال خاویار در سال گذشته در آن کمتر از10 تن بود در حالیکه دهه 60 میزان استحصال خاویار در کشور بیشتر از 200 تن در سال بوده است.

این درياچه که با ادامه يافتن حرکتها و تکانهای زمین و با تقسيم شدن آن به دو درياچه کوچک و بزرگ اورال و كاسپين به شکل دریاچه امروزی درآمده است این روزها حال خوشی ندارد و در آبشش این دریاچه و در روز تولدش به عنوان روز ملی خزر سالانه 122 هزار و 350 تن آلودگي نفتي ،304 تن كادميوم و34 تن سرب انباشته می شود.

بيش از 700 کيلومتر از نوار ساحلي خزر در استانهاي شمالي واقع است و هم اكنون آب جاري حدود بيش از 1300 رشته رودخانه كوچك و بزرگ از آستارا تا گرگان به درياي خزر ريخته مي‌شود و این آب‌هاي آلوده بزرگترين منبع آلودگي درياي خزر بشمار می رود.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید…