قدیمی ترین پارک ملی ایران در آتش

به آیندگان زمین سوخته تحویل خواهیم داد…!

” عکسهای بیشتر را می توانید اینجا و اینجا و اینجا مشاهده نمایید “