محسن پورقاسم، هم نورد پرتلاش و امیدوار!

محسن پورقاسم خود چنین می گوید:

“سیزده ساله بودم که چهار انگشت دست چپ خود را از دست دادم… و الان یک سنگ نوردم!

هیچ چیز نباید مانع پیشرفت شما شود، برید جلو و دنبال هدف خودتون باشید.”

محسن پورقاسم را روزهای زوج در سالن سنگ نوردی داوودی میبینم، پرتلاش و سرسخت!

یک ویدئو از صعود او را اینجا ببینید