افزایش 3 برابری آلودگی جیوه در اقیانوس‌های جهان

نتایج گزارش‌های جدید نشان می‌دهد فعالیت‌های بشری میزان آلودگی جیوه را در اقیانوس‌های برخی مناطق به بیش از سه برابر افزایش داده است.گزارشی که به تازگی در مجله «نیچر» منتشر شد نشان می‌دهد آلودگی جیوه در اقیانوس‌های برخی مناطق به دلیل فعالیت‌های انسانی به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

جیوه یک فلز سمی است که در بدن جانوران آبزی ذخیره می‌شود و میزان آلودگی آن در محیط زیست به دلیل برخی فعالیت‌های انسانی نظیر خطر معادن و مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافته است. با این حال تخمین میزان جیوه‌ای که بر اثر فعالیت‌های انسانی به اقیانوس‌ها وارد می‌شود به روشنی مشخص نیست و این میزان معمولا بر مبنای مطالعات الگوهایی است که معمولا دارای نقض‌هایی در داده‌های تاریخی هستند.در مطالعه جدید کارشناسان محیط زیست آمریکا در انستیتو مطالعات اقیانوسی «وودزهول» به تخمین میزان کلی آلودگی جیوه ناشی از فعالیت‌های انسانی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، آنها گزارشی از سطح جیوه غیرمحلول و پارامترهای مرتبط با آن را در اقیانوس‌های آرام، اطلس، و اقیانوس‌های منجمد شمالی و جنوبی منتشر کردند.یافته‌های آنها نشان می‌دهد دخالت انسان در چرخه جهانی جیوه، سبب افزایش 150 درصدی میزان آلودگی جیوه در «گرمالایه‌»ها (لایه آب دریا که میان لایه گرمتر فوقانی و لایه سردتر تحتانی قرار دارد) شده است. آنها همچنین دریافتند از آغاز عصر صنعت تاکنون میزان آلودگی جیوه در آب‌های سطحی اقیانوس‌ها به بیش از سه برابر افزایش یافته است.