بحران جهانی آب…!

نتایج پژوهش محققان دانشگاه آرهاوس دانمارک با همکاری مدرسه حقوق ورمونت آمریکا، از این واقعیت تلخ که تا سال 2040 قریب به 40 درصد مردم جهان دچار بحران کم آبی می شوند و یک سوم دیگر آب آشامیدنی ندارند، پرده برداشت.

به گزارش پایگاه ساینس، بر اساس این تحقیقات که سه سال به طول انجامید، تا سال 2040 میزان آب باقی مانده در کره زمین برای رفع تشنگی جمعیت ساکنین آن و ادامه روند تولید برق و انرژی با استفاده از راهکارهای فعلی کافی نخواهد بود.در دنیای امروز بین نیاز به نوشیدن آب و تولید انرژی از آن، یک ماراتن دایمی وجود دارد. در اغلب کشور های جهان، تولید برق، عمده ترین زمینه مصرف آب محسوب می شود. بخش عمده آب در جریان تولید برق صرف خنک سازی نیروگاه ها می شود.

تنها سامانه تولید انرژی که نیازی به چرخه خنک کننده ندارند، سامانه های بادی و خورشیدی هستند. به همین علت یکی از اولین توصیه های محققان، جایگزین کردن سامانه های قدیمی تولید الکتریسیته با سامانه های پایدار بادی و خورشیدی است.در این تحقیقات مشخص شد که در اغلب سامانه های تولید برق، حتی میزان آب مصرفی برای حفظ عملکرد سامانه ثبت نمی شود. این مشکل بسیار بزرگی است که صنعت تولید برق حتی از میزان دقیق آب مصرفی در آن بی اطلاع است. با توجه به این که منابع آب کره زمین محدود هستند، اگر به سرعت اقدام موثری در این باره انجام نشود، این غفلت می تواند منجر به بروز بحران های جدی در جهان شود.

محققان با جمع بندی نتایج این تحقیق و مطالعات دیگری که در مورد منابع آب و جمعیت کره زمین انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدند که تا سال 2020 مشکل کمبود آب، زندگی 30 تا 40 درصد از جمعیت کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهد و حدود یک سوم از جمعیت کره زمین آب آشامیدنی سالم در اختیار نخواهند داشت. این در حالی است که تغییرات جوی کره زمین نیز می تواند وضعیت را بدتر کند.

اما راهکار مشکل چیست؟

محققان در گزارشات خود شش توصیه اساسی را به منظور جلوگیری از این مشکل و رفع بحران آب در سراسر جهان مطرح کردند که عبارتند از:

– بهبود ساختارهای تولید انرژی

– تحقیقات بیشتر و کاربردی تر در زمینه چرخه های خنک کننده

– ثبت میزان آب مصرفی نیروگاه های برق

– سرمایه گذاری عمده در زمینه تولید انرژی از باد

– سرمایه گذاری عمده در زمینه تولید انرژی خورشیدی

– ممنوعیت راه اندازی صنایع وابسته به سوخت فسیلی در مناطقی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند (یعنی تقریبا در نیمی از کره زمین)

محققان برای حصول نتایج واقعی، نمونه های واقعی را در چهار کشور فرانسه، ایالات متحده، چین و هندوستان مورد مطالعه قرار دادند. گام اول این تحقیقات تعیین ملزومات انرژی فعلی و سپس تعیین دورنمای وضعیت جهان در سال 2040 بود. اغلب نتایج به دست آمده از این شیوه، غافلگیر کننده بود. در هر چهار نمونه مورد مطالعه، مشخص شد که ادامه روند فعلی تا سال 2040 به دلیل کمبود منابع آب، غیرممکن است.