آتش؛ اشک بلوطهای بویراحمد را درآورد

شعله های بی رحم آتش بازهم داغی سیاه بر دل جنگلهای شهرستان بویراحمد نهاد و اشک بلوطهای رنج دیده از جور انسان را در آورد.دیگر رمقی برای جنگلهای تحت حفاظت کهگیلویه و بویراحمد نمانده و آتش سوزی ها، آفت سوسک بلوط خوار، فعالیت های توسعه ای غیرکارشناسی، تجاوز ها و ….جانشان را به لبشان رسانده است.

روزی نیست که آتش سهل انگاریها و بی تدبیری ها در میان جنگلهای پر پشت این بخش از زاگرس نیفتد و داغ بر تن بلوطهای سبز دنا نگذارد. بلوطهایی که انگار سرنوشتی جز سوختن ندارند.دیروز نیز نوبت به چهار نقطه دیگر از شهرستان بویراحمد رسید تا رقص شعله های آتش به میان شاخ و برگهای درختان در گرمترین روزهای تابستان بیاید و جهنمی برایشان به پا کند.

روز گذشته در بیدشاهی، سپیدار، وزگ و بنسنجان، آتش، دست در دست باد به میان جنگلها آمد و اگر نبود همت و از خودگذشتگی جنگلبانان بویراحمد، امروز جز سیاهه ای در این مناطق چیزی دیده نمی شد.حافظان جنگل باز هم با دستان خالی و شاخ و برگ درختان، آتش را در اوج گرمای مردادماه مهار کردند تا چون همیشه لباسهایشان و حتی دستان و پاهایشان بسوزد اما درختی ایستاده نمیرد.ادامه این گزارش را اینجا بخوانید.