آبیک؛تداوم آلودگی محیط

ایسنا نوشت : در حالی سیمان آبیک از سال گذشته از فهرست صنایع آلاینده کشور خارج شده است که تصاویر روز چهارشنبه 15 مردادماه از غبار غلیظ این واحد صنعتی حکایت دارد.غلظت غبار این واحد صنعتی همانگونه که در تصاویر مربوطه مشخص است به حدی است که محوطه بسیار وسیعی را فرا گرفته است.به نظر می‌رسد مسئولان محیط زیست باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند.