جلوگیری از نابودی ذخایر زیستی کشور

طرح کلان ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی کشاورزی در راستای شناسایی ذخایر ناشناخته در محیط زیست انجام می شود و به وسیله آن این ذخایر به عنوان یک ثروت ملی شناسنامه دار می شوند.مختار جلالی- مدیر طرح کلان ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاه و دام(کشاورزی)از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به اینکه کشور ایران از نظر آب و هوایی، استثنایی ترین کشور محسوب می شود و از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی گسترده ای برخوردار است، اجرایی طرح کلان ملی مدیرت ذخایر ژنتیکی اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه ایران از نظر ذخایر ژنتیکی چندین برابر کشورهای اروپایی و امریکایی ظرفیت دارد، اظهار داشت: طبق مطالعات فراوان ارزش ذخایر زیستی از ذخایر نفتی و گازی هم بیشتر است و می تواند ارزش اقتصادی چندین میلیاردی داشته باشد.وی افزود: تا کنون ارزش ذخایر زیستی نادیده گرفته می شده چراکه اگر زودتر از اینها کشف می شد، چرخه صنعت به گردش در می آمد.

جلالی با اشاره به اینکه اجرای این طرح کلان ملی برای ایجاد یک شبکه بین بخش های بانک های ژنی است، توضیح داد: در قالب طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاه و دام به شناسایی پتانسیل موجود در کشور در حوزه  ذخایر ژنتیکی می رسیم و ژنتیک های موجود در طبیعت شناسایی و شناسنامه دار می شوند.عضو شورای ملی ایمنی زیستی یادآورشد: با شناسایی ذخایر ژنتیکی در محیط زیست بعد از ارزیابی و نگهداری در نهایت در آینده می توان از آنها بهره برداری کرد.

رئیس انجمن ژنتیک ایران در خصوص بهره برداران طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاه و دام(کشاورزی)توضیح داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها در قسمت های اجرایی از بهره برداران این طرح به شمار می روند.

جلالی با بیان اینکه طرح ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی برای حفظ و نگهداری ثروت ملی است، اذعان داشت: اولین محدوده شناسایی ذخایر ژنتیکی گیاهان که شامل گیاهان زراعی، باغی، مقطعی و جنگلی و دومین محدوه دام شامل حیوانات وحشی، اهلی، موجودات آبزی و سومین محدوده میکروب ها و بی مهرگان به شمار می آیند.مدیر طرح کلان ملی مدیریت ذخایر ژنتیکی اظهار داشت: با وجود تصویب طرح از دوسال پیش، دوماه است که طرح کار خود را شروع کرده و اکنون فاز مطالعاتی خود را می گذراند.

رئیس انجمن ژنتیکی ایران با بیان اینکه بودجه اختصاصی به این طرح 500 میلیون تومان است، گفت: هر ساله تعداد زیادی از ذخایر ژنتیکی و ثروت ملی از بین می رود که با اجرای این طرح  از نابودی ذخایر جلوگیری می شود.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس افزود: اولویت های ما در این طرح کلان ملی شناسایی پتانسیل ها و بدست آوردن آمار دقیق از ذخایر ژنتیکی، شناسایی ذخایری که در معرض نابودی هستند و در نهایت کمک به ایجاد مراکزی برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی است.مدیر طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی خاطر نشان کرد: مدت زمان اجرایی این طرح پنج سال است ولی به دلیل اینکه ذخایر زیستی در کشور تمام شدنی نیستند باید اجرای این طرح هم ادمه داشته باشد./منبع