معاهده سایتیس چیست؟

«معاهده جهانی تجارت با گونه‌های  جانوری و گیاهی در معرض خطر» یا «معاهده سایتیس» یکی از مهم‌ترین اسناد جهانی در راستای حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان است.طبق مفاد این معاهده، هرگونه تجارت با گیاهان و جانوران وحشی نباید منجر به درخطر انداختن آن گونه‌ها و یا انقراض آن‌ها در طبیعت و حیات وحش بشود.

از این رو معاهده سایتیس بر ضرورت کنترل ورود و خروج گونه‌های مختلف حیات وحش، بررسی وضعیت آن‌ها، اطمینان یافتن از استفاده از گونه‌های حیات وحش در مقاصد قانونی و انسانی و صدور تاییدیه قبل از تجارت و نقل و انتقال این گونه‌ها تاکید می‌کند.برای تاکید بر اهمیت این معاهده و افزایش آگاهی‌های عمومی،  روز سوم مارس به نام «روز جهانی حیات وحش» نام‌گذاری شده است.

Posted in: دسته‌بندی نشده