سایت دانشگاه سبز در واحد علوم و تحقیقات

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات افزود: موضوع بهره‌وری سبز پس از اجلاسRio+20 در سال2012 مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.وی به برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد محیط زیست در منطقه در سال82 توسط واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد و گفت: دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات، از نخستین و فعال‌ترین دانشکده‌های کشور از نظر فعالیت در حوزه اقتصاد محیط زیست به شمار می‌رود.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه رشته اقتصاد محیط زیست در کشور، تنها در چند دانشگاه محدود نظیر این واحد دانشگاهی و دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می شود، اظهار داشت: توسعه ارتباط با اساتید مطرح، نهادها و دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی به منظور گسترش فعالیت‌ها در مورد اقتصاد محیط زیست، در دستورکار دانشکده محیط زیست و انرژی این واحد قرار دارد.

عباسپور گفت: دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات از مهرماه سال جاری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته اقتصاد محیط زیست می‌کند.وی بر نقش مهم NGOها در نیل به اهداف اقتصاد سبز و محیط زیست تأکید کرد و افزود: گسترش ارتباطات دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات با انجمن‌های گوناگون چون انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دانشگاه‌های کشور ، از جمله برنامه‌های آتی این دانشکده است.

عباسپور با اشاره به توجه مدیریت و هیأت امنای دانشگاه در حوزه اقتصاد سبز، از تأسیس دفتر توسعه پایدار در واحد علوم و تحقیقات خبر داد و ادامه داد: این دفتر، با تأیید ریاست هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه، در راستای اهداف و رویکرد دانشگاه سبز و به منظور اقدام آموزشی و عملی همزمان، در این واحد دانشگاهی تأسیس می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مدیریت انرژی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، مصرف آب، صرفه‌جویی و بکارگیری سیستم‌های Alternative با رویکرد افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است گفت: راه‌اندازی یک سایت براساس گسترش این فعالیت‌ها به منظور توسعه اقدامات زیست‌محیطی، در دستورکار دانشکده محیط زیست و انرژی این واحد دانشگاهی قرار دارد.عباسپور با اشاره به اعطاء کرسی انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی سازمان یونسکو به واحد علوم و تحقیقات ، اظهار داشت: بر اساس این کرسی ، زمینه تبادلات علمی و بین المللی در این واحد دانشگاهی بیش از پیش فراهم شده است.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از برگزاری نخستین جلسه کرسی ‌ای انرژی تجدیدپذیر در این واحد با حضور سازمان‌هایی چون سازمان ملی بهره وری ایران و پژوهشگاه صنعت نفت و سایر سازمان‌های ذیربط خبر داد و گفت: امید است با برگزاری جایزه بین‌المللی کرسی انرژی‌های تجدید پذیر توسط واحد علوم و تحقیقات در سال 2015 ، شرایط مطلوبی برای حضور محققان و همکاری با دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی فراهم شود./منبع

Posted in: دسته‌بندی نشده