برودپیک؛ یادداشت‌های عباس محمدی

در زیر، یادداشت‌های اصلی من در مورد رویداد برودپیک (گشایش “مسیر ایران”) را می‌بینید که البته این‌ها، به جز گفتگوهای رادیو تلویزیونی و بعضی سخن‌رانی‌ها است. در مورد بررسی علت وقوع حادثه‌ی سال 92 من نیز مانند بسیاری از دیگر دوستانم در باشگاه آرش و در جامعه ی کوه‌نوردی،  بسیار اندیشیده‌ام و چیزهایی یادداشت کرده‌ام، اما جمع‌بندی و انتشار آن را گذاشته‌ام برای فرصتی دیگر.

 

 آیدین بزرگی- چادرگاه اصلی ایرانی ها، 1388

برودپیک 88؛ محصول آرش با کم و زیادش! (درباره‌ی برنامه‌ی سال 1388)؛ دیده‌بان کوهستان 13/10/1390

 آری، چنین است کوه‌نوردی!؛ کوه‌نیوز 26/4/92 و دیده‌بان کوهستان 29/4/92

 برودپیک و توهم مجوز و متولی کوه نوردی!؛ دیده‌بان کوهستان 1/5/92 و روزنامه‌ی شرق 6/5/92

 در هواداری از کوه‌نوردی و سه شاهین بلندپرواز؛ روزنامه‌ی شرق 6/5/92 و دیده‌بان کوهستان 6/5/92

 تراژدی برودپیک در گفتگو با روزنامه‌ی دنیای اقتصاد؛ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد 10/5/92 و دیده‌بان کوهستان 10/5/92

 شکوه زندگی در یک سوگ؛ دیده‌بان کوهستان 23/5/92

 نقش ماندگار بر برودپیک؛ سالن میلاد 16/5/92 و دیده‌بان کوهستان 20/5/92

 برنامه‌ی ‌برودپیک، مسیر ایران؛ صعودی ممتاز؛ فصل‌نامه‌ی کوه 72 و دیده‌بان کوهستان 23/7/92

 برودپیک امسال، آوردگاه عاشقان؛ سخن‌رانی در آمل 16/8/92 و دیده‌بان کوهستان 18/8/1392

 برودپیک، و عقل و احساسات در کوه‌نوردی؛ دیده‌بان کوهستان 6 و 9/8/92، و خلاصه‌ای از آن: روزنامه‌ی دنیای اقتصاد 26/4/93

 در ستایش خیال‌پردازی؛ جدید آنلاین 25/4/93 و دیده‌بان کوهستان 25/4/93

 برودپیک؛ پایان غم‌بار یک تلاش ارزشمند؛ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد 26/4/93 و دیده‌بان کوهستان 27/4/93

 گرامی‌داشت یاد گشایندگان “مسیر ایران”، و یک نقد کوچک؛ دیده‌بان کوهستان 28/4/93

Posted in: دسته‌بندی نشده