پرندگان دریایی جزیره نخیلو

جزیره نخیلو در استان بوشهر از مناطق حفاظت شده محیط زیست می‌باشد که

به بهشت پرندگان معروف است “

Posted in: دسته‌بندی نشده