گرد و غبار در کرمانشاه

در طی روزهای اخیر آسمان استان کرمانشاه شاهد ذرات ریز معلق بود.

Posted in: دسته‌بندی نشده