در راستای پایش زیست محیطی خاک آزمایشگاههای خاک در ادارات کل محیط زیست استانها راه اندازی می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از حوزه معاونت محیط زیست انسانی این سازمان گفت : استقرار آزمایشگاه های خاک در ادارات کل محیط زیست استانها در دستور کار دفتر پایش فراگیر قرار گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام ) ،در این بازدید دکتر ابتکار ضمن دیدار با کارشناسان دفتر پایش فراگیر در جریان اقدامات و فعالیت های بخش های مختلف آزمایشگاهی و پایش و همچنین مسائل و مشکلات این حوزه قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اهمیت مقوله پایش و اندازه گیری ها به عنوان زیربنای تصمیمات مدیریتی در محیط زیست، توسعه و ارتقاء تجهیزات و ملزومات موردنیاز و به روز در سنجش آلاینده های زیست محیطی در ستاد و ادارات کل محیط زیست استانی را از اولویت های اساسی برشمرد.

ابتکار در بازدید از آزمایشگاه هیدروکربن های نفتی و سموم با اشاره به مغفول ماندن برخی پایش های اساسی از سوی محیط زیست طی سالهای گذشته بخصوص پایش کیفی سوخت و پایش باقیمانده سم، درجریان روند پایش کیفی سوخت در این آزمایشگاه و پارامترهای مورد سنجش و برنامه زمانی آنالیز سوخت در هشت کلانشهر قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در بازدید از آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی خاک و طرح این موضوع که استقرار آزمایشگاه های خاک در ادارات کل استانها در دستور کار دفتر پایش فراگیر قرار دارد و در حال حاضر در دو استان راه اندازی شده است افزود: پایش آلاینده های خاک به لحاظ آثار و تبعات زیانباری که بر سلامت می گذارد می بایست با اولویت پیگیری شود.

وی با ذکر این نکته که توانمندسازی علمی کارشناسان پایش و آزمایشگاه بموازات توسعه تجهیزات از بدیهیات است بر فراهم نمودن بسترهای لازم بمنظور ارتقاء دانش فنی کارشناسان این بخش تاکید کرد.

درادامه معاون رئیس جمهور از بخش آلاینده های هوا – منابع سیار دفتر پایش فراگیر بازدید کرد و درباره آنالیزهای ترکیبات آلی فرار در جایگاههای سوخت، نحوه کاربرد دستگاههای سنجش امواج الکترومغناطیس و نتایج سنجش های صورت گرفته در نقاط مختلف شهر تهران گزارشی توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردید.

گفتنی است در این دیدار صمیمانه دکتر ابتکار همچنین از آزمایشگاههای فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین، بیولوژی و همچنین بخش های سنجش آلاینده های هوا – خروجی دودکش ،آلایند های هوا – منابع ثابت و مرکز کنترل و پایش محیط زیست و همچنین دفتر آب و خاک حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده